Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

VARSEL till facklig organisation om att tidsbegränsad anställning upphör

Arbetsgivare

Facklig organisation

Berörd medlem

Varsel

Härmed varslas ni om syd ovan angivna medlem hos er inte kommer att få fortsatt anställning hos oss när dennes tidsbegränsade anställning upphör.

Övrigt

Underskrifter

Jag har tagit emot detta varsel

Varsel översänt till den fackliga organisationen