Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

UPPGIFT Om nära anhörig

Nära anhörig till

Anhörig 1

Anhörig 2

Anhörig 3

Jag intygar att ovan angiven nära anhörig lämnat sitt medgivande till att dessa personuppgifter registreras hos företaget och att mina anhöriga är införstådda med registreringen. Uppgifterna kommer att gallras ut när anställningen upphör.