Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

UNDERRÄTTELSE Om förestående uppsägning av personliga skäl

Arbetsgivare

Arbetstagare

Underrättelse

Härmed underrättas du om att företaget avser att säga upp dig på grund av personliga förhållanden. Du och den fackliga organisation som du är medlem av har rätt att begära överläggning inför uppsägningen under förutsättning att sådan begäran sker inom en vecka från denna underrättelse. Uppsägningen kommer att ske tidigast om två veckor.

Övrigt

Underskrifter

Jag har tagit emot denna underrättelse

Underrättelse översänt till arbetstagaren