Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

Så blir du en klimatsmart chef

Kartlägg din avdelning och din organisation

Ta reda på hur det ser ut idag på ditt företag och din avdelning. Kartlägg vad ni redan gör för att minska klimatpåverkan. Börja med dessa frågor så är ni igång:

Har företaget en klimat- och miljöpolicy med hållbarhetsmål? 

Arbetar ledningen aktivt med dessa frågor? 

Är ledningen transparent med företagets klimatutmaningar och åtgärder? 

Hur väl efterlevs företagets klimat- och hållbarhetsmål? 

Vad gör du i din roll som ledare för att minska klimatpåverkan? Ge tre exempel:

Har ni någon transportpolicy för era leverantörer? 

Tar ni hänsyn till klimatpåverkan vid inköp? 

Vilka transportmedel väljer ni för tjänsteresor? Fyll i de tre vanligaste:

Hur stor andel av mötena sker via Skype och videolänk? 

Använder företaget engångsartiklar som pappmuggar och plastbestick? 

Källsorterar ni? 

Var finns eldsjälarna? Identifiera de personer i organisationen som redan brinner för att rädda klimatet. De kan bli ovärderliga ambassadörer. Skriv ner tre till fem eldsjälar:

Får ni er el och värme från förnybara källor? 

Hur kan ni effektivisera er energianvändning? Ge tre exempel:

Kommunicerar ni klimatmässig framåtanda?

(Exempel: Att ha solpaneler på huvudkontorets tak och medarbetare som tar tjänstecykeln till närbelägna möten symboliserar att ni tar klimatfrågan på allvar och ligger i framkant med detta arbete, något som attraherar yngre, välutbildad arbetskraft.) 

Sätt aktivitetsmål

Med kartläggningen som underlag sätter ni aktivitetsmål. Dessa mål är effektiva för att de är roliga att uppnå och lätta att följa upp. Något som brukar få en stor effekt är att börja med en mötespolicy som inbegriper hur ni transporterar er.


Våra aktivitetsmål för en klimatvänligare verksamhet:

Vi ska minska antalet flygresor i tjänsten med 

procent det närmaste året.

Vi ska dra ner på resor till möten med 

procent och ersätta dem med möten över till exempel videolänk eller Skype.

I fortsättningen väljer vi klimatvänliga tjänstebilar som elbilar och biogasbilar. 

Vi ska minska antalet trycksaker med hälften och istället distribuera material digitalt. 

Vi ska aktivt verka för fossilfria upphandlingar och inköp. 

Vi kommer att börja källsortera allt avfall från och med 

Vi serverar vegetariskt, ekologiskt och närproducerat så långt det bara går på alla kick offer, möten, fester, event och gemensamma måltider (med fisk och svenskt som tillbehör när så krävs) från och med 

Vi undviker engångsartiklar som plastmuggar och plastbestick väljer istället välja cateringföretag som serverar på riktigt porslin och lånar ut bestick, tallrikar och glas under evenemanget. 

Följ upp och fira

Fira uppnådda mål och delmål, det gör det roligare att kämpa och är också ett bra sätt att tydliggöra vad ni uppnått.


Exempel: När vi minskat flygresandet med 30 procent under tre månader jämfört med motsvarande tremånadersperiod förra året ska vi fira med rolig fest.


Fyll i:


När vi uppnått följande mål

ska vi fira med

Kommunicera

Kom ihåg att kommunicera era framgångar! Gör medarbetarna till klimatambassadörer. Uppmuntra dem exempelvis att dela klimataktiviteterna i sina egna kanaler. Håll tät kontakt med kommunikationsavdelningen genom hela klimatresan så att de känner sig involverade och kan bidra med sin expertis.


Fyll i!


Så här tänker vi kommunicera våra klimataktiviteter:


Externt

Internt

Vi har involverat kommunikationsavdelningen i våra planer: