Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

FRÅGA Om semesterförläggning

Arbetsgivare

Arbetstagare

Semesterrätt

Ordinarie semester

Du har under intjänandeåret tjänat in

betalda semesterdagar

obetalda dagar

Du har

sparade semesterdagar

Sparad semester

dagar

dagar

dagar

dagar

dagar

Semesterdagar som sparats i år fem ska läggas ut detta semesterår. Om du har dagar som sparats i fem år kan du inte spara semesterdagar i år.

obetalda semesterdagar

Semesterönskemål

Det är arbetsgivaren som bestämmer när din semester ska förläggas. Innan vi fattar beslut vill vi veta om du har några önskemål om när du vill ha din semester. Beslut om din semesterförläggning kommer att meddelas senare.

Jag önskar få min semesterledighet under följande tider

dagar av året semester till kommande semesterår.

sparade dagar detta semesterår

Övriga önskemål

Underskrifter