Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

ERINRAN

Arbetsgivare

Arbetstagare

Misskötsamhet

Som anställd har du vissa skyldigheter gentemot oss. Du har brutit mot dina skyldigheter enligt ditt anställningsavtal genom att

Krav

Vi kräver därför att du omedelbart:

Erinran

Om du inte inrättar dig efter ovanstående kommer vi att ompröva din anställning hos oss och du riskerar att bli uppsagd.

Upplysning

Denna erinran utgör inte någon disciplinpåföljd, utan är ett klargörande av att din anställning kan vara i fara vid fortsatt misskötsamhet från din sida.

Underskrifter

Jag har tagit emot denna handling

Denna handling överlämnad i min närvaro intygas