Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

BESKED Om semesterförläggning

Arbetsgivare

Arbetstagare

Förläggning av semester

Du har fått din semester förlagd till följande tider:

sparade dagar

obetalda semesterdagar

Sparad semester

dagar till kommande semesterår

Övrigt

Underskrifter