Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

BESKED Avslutad anställning vid hel sjukersättning

Arbetsgivare

Arbetstagare

Underrättelse

Härmed underrättas du enligt om att din anställning upphör då du erhållit hel sjukersättning från Försäkringskassan. Anställningen upphör med sista anställningsdag den

Övrigt

Underskrifter

Jag har tagit emot detta besked

Beskedet översänt till arbetstagaren