Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

BESKED Arbetstagare övergivit anställning

Arbetsgivare

Arbetstagare

Besked

Du har varit frånvarande från arbetet sedan

utan att till oss uppge något skäl för din frånvaro.

Vi har förgäves sökt kontakt med dig. Du har inte besvarat våra frågor eller återkommit med besked om varför du är frånvarande.

Vi vill härmed underrätta dig om att du genom din frånvaro själv har sagt upp anställningen utan att beakta din uppsägningstid. Din sista anställningsdag hos oss var

Övrigt

Underskrifter

Beskedet översänt till arbetstagaren