Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

BEGÄRAN Om förstadagsintyg

Arbetsgivare

Arbetstagare

Förstadagsintyg

Vi har funnit att det finns särskilda skäl att begära förstadagsintyg av dig.

Vi begär därför att du vid all frånvaro på grund av sjukdom uppvisar skriftligt intyg från läkare eller tandläkare, som utvisar att du har din arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom.

Graden av nedsättning ska också framgå av intyget. 

Tidsperiod

Du ska uppvisa intyg under följande tidsperiod

Vi kommer därefter att ompröva detta beslut.

Läkare

Intyget betalas av

Upplysning

Om du inte uppvisar det av oss begärda intyget kommer företaget inte att betala sjuklön vid frånvaron.

Frånvaron kommer att betraktas som olovlig.

Underskrifter

Jag har tagit emot denna begäran

Begäran har lämnats över till arbetstagaren