Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

ANSÖKAN om tjänstledighet

Arbetstagare

Tjänstledighet

Orsak till önskad tjänstledighet

Facklig förtroendeman

Alternativgrupp

%

Närståendevård

Beslut från föräkringskassan bifogas

%

Militärtjänstgöring

Inkallelseorder bifogas

%

Studieledighet

Antagningsbesked bifogas

%

Trängande familjeskäl

Ange orsak under Upplysningar

%

Prova annat arbete under rehabilitering

Beskriv arbetet under Upplysningar

%

Starta eget

Beskrivning av verksamheten bifogas

T.o.m.

Omfattning: 100%

Annan ledighet

Ange orsak under Upplysningar

%

Upplysningar

Underskrifter och beslut

Beslut

Alternativgrupp