Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

ANSÖKAN Om semester

Arbetsgivare

Arbetstagare

Semesterönskemål

Jag ansöker om semester enligt nedan

Jag önskar få min semesterledighet under följande tider

dagar av året semester till kommande semesterår.

sparade dagar detta semesterår

Övriga önskemål

Underskrifter

Beslut

Önskad semesterperiod 1

Beslut

Önskad semesterperiod 2

Beslut

Önskad semesterperiod 3

eftertext

Beslut

Önskad semesterperiod 4

Beslut