Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

Skydds- och miljörondsprotokoll

Rondens omfattning Hela projektet Del av projekt Specifiera

Deltagande personal

Rondens punkter delas in i tre möjligheter att markera

1. Allmän ordning

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej akutell

2. Arbetsmiljöplan och projektplan

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

3. Arbetsberedning/riskhantering

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

4. Avstängningsanordningar

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

5. Belysning

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

6. Brandskydd

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

7. Buller & vibrationer

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

8. Byggelement

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

9. Damm

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

10. Kemiska produkter

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

11. Ergonomiska hjälpmedel

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

12. Fallskydd

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

13. Omgivningspåverkan

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

14. Skydd av vegetation/fornläning

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

15. Formsättning

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

16. Gaser

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

17. Avfallshantering

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

18. Lyftanordningar

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

19. Lyftredskap

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

20. Maskiner

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

21. Schaktningsarbeten

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

22. Sprängarbeten

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

23. Spont

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

24. Ställningar/trapptorn

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

25. Takarbeten

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

26. Tillfällig EL

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

27. Tillfällig VA

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

28. Trafik

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

29. UE

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

30. UE

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

31. UE

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

32. UE

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

33. UE

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

34. VA-arbeten

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

35. Öppningar

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

36. Övrigt

Punkt med anmärkning Punkt utan anmärkning Ej aktuell

Punkter med anmärkning

Nr Fel/brister som måste åtgärdas Åtgärdas senast Ansvarig Åtgärdat (sign.) & datum

Dagens positiva punkter

Nr Bra punkter att dela med sig av vid nästa möte