Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

Överlåtelse av arbetsmiljöansvar - avtal

Självständig uppdragstagare

En byggherre kan överlåta sitt ansvar beträffande arbetsmiljön till en uppdragstagare. En förutsättning för överlåtelsen är att uppdragstagaren självständigt ansvarar för byggprojektet avseende planering, projektering och/eller utförande. Överlåtelse förutsätter därför att byggherren bara har avtal med en entreprenör för det aktuella byggprojektet.

1. Byggherren överlåter till entreprenören i enlighet med 3 kap 7 c § Arbetsmiljölagen de uppgifter som avses i 3 kap 6 § Arbetsmiljölagen och i de anslutande föreskrifterna rörande ovan angiven entreprenad.

2. Överlåtelsen innebär att entreprenören inom ramen för entreprenadavtalet ansvarar för arbetsmiljön avseende planering, projektering och/eller utförande.

3. Enligt arbetsmiljölagen ska en BAS-P utses under varje skede av planeringen och projekteringen av arbetet. Om byggherren utfört planering eller projektering har entreprenören rätt att utgå från att byggherren utsett en BAS-P för detta skede.

4. Byggherren garanterar att entreprenören inom ramen för entreprenadavtalet har den självständighet som förutsätts för övertagande av arbetsmiljöansvaret.

5. Entreprenören garanterar att han har erforderlig kompetens för att inom ramen för entreprenadavtalet överta byggherrens arbetsmiljöansvar.

Byggherren

Entreprenören

Framtagen av Byggföretagen