Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

Kemikalieförteckning för projekt

Kemikalieförteckningen ska användas som ett försättsblad. Säkerhetsdatabladen för de kemiska produkterna som används på arbetsplatsen ska numreras och placeras bakom denna. Syftet med kemikalieförteckningen är att få kontroll över vilka kemiska produkter som hanteras på arbetsplatsen, vad de används till, vilka farliga egenskaper produkterna har och var de hanteras någonstans på arbetsplatsen.

SDB* nr Produktnamn Produkten används till Brandfarlig Hälsofarlig Miljöfarlig Var hanteras produkten

* SDB = Säkerhetsdatablad

Framtagen av Byggföretagen